Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

KHẢI HUYỀN - VIÊM TỊNH

tôi ngắm bàn tay tôi
khắc họa lên những dòng thời gian nông sâu
dòng thời gian đậm sắc màu
hạnh phúc và đau khổ
dòng thời gian kiến tạo những khuôn mặt yêu thương
dặm dài kiếp nhân sinh
từng lời thì thầm chiêu dụ
mặc khải một con đường

tôi ngắm bàn tay tôi
dòng thời gian kết thúc một cung sầu chất ngất
réo rắc khúc tình yêu
lời thánh ca cuối cùng
của đời người.

tháng bảy.

1 nhận xét: